Πληροφορίες επικοινωνίας

Dell'Arte
Χανδρινού 2
54 454, Κάτω Τούμπα
Θεσσαλονίκη
Εξυπηρέτηση Τούμπας
Τηλ: 2310 945133
Εξυπηρέτηση λοιπής Ανατ. Θεσ/νίκης
Τηλ: 2310 326515

 


Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 945133 για οποιαδήποτε ερώτηση
ή παραγγελία. Είμαστε στην διάθεση σας.